İş hayatında gerektiği durumlarda hayır diyebilmek kişinin yaptığı işe , kendi kişiliğine , kariyerine ve iş disiplinine verdiği önemin bir göstergesidir. İş hayatında bazı durumlarda iş arkadaşlarına , bölüm sorumlusuna ve hatta müdüre bile hayır demek zannedildiği gibi olumsuz bir durum değildir. İşin işleyişinin sürekli ve sağlıklı devam etmesi için gerekliliği çok yüksektir.

iş hayatında hayır demek
iş hayatında hayır demek

Neden Hayır Diyemiyorum?

İş hayatında çalıştığınız iş ne olursa olsun yaptığınız işi her zaman belirli bir plan ve programa dayalı olarak yapmanızın önemi çok büyüktür. Böylelikle yapacağınız işi daha önceden belirleyip yapmak iş hem disiplinine sahip olmanız hemde veriminizin yüksek olması açısından çok önemlidir.

Firmaların işçi maliyetlerini düşürmek için çalışanların üzerine fazla iş yükü yüklemek istemesi ile birkaç kişinin yapması gereken iş yükünün bir kişi üzerine yüklendiği neredeyse irili ufaklı çogu şirketlerde görülüyor. Bu durum kendini sektöründe geliştirmiş kurumsallaşmış veya kurumsallaşma yolunda ilerleyen firmalarda daha az görülür.

Üretim kapasitesinin çok yüksek olmadığı, günlük yurt içi veya yurt dışı sevkiyatların az olduğu veya her gün olmadığı , günlük alım yapılan kalemlerin az olduğu , az işçi istihdam eden firmalarda bu durum daha sık görülür.

Kurumsal yapıdaki büyük firmalarda herkesin bulundugu konuma göre bir iş tanımı var. Burada çalışan personel çalıştıgı firma büyük oldugu için konumuna düşen işi verimli çalışarak ancak tamamlayabilir. Böyle yoğun çalışmanın oldugu ortamlarda personelden ikinci bir iş istenildiği zaman tüm zamanları dolu olduğu için teklif edilen ikinci bir iş için hayır diyebilmelidir. Çünkü burada önemli olan asıl işindeki performansını ve verimini düşürmesinden ve işlere yeterli özveriyi veremiyecek olmanın endişesindendir.

Küçük veya orta ölçekli firmalarda konumlara düşen iş yükü çok fazla olmadığından bir kişiye birden fazla konumu yürütmesi istenilir genellkikle.

Mesai saatleri içindeki boş zaman hesaba katılarak bu durumu kabullenmek normaldir. Burada verilen sorumlulukların boyutu ve bu sorumlulukları iyi bir performansla sürekli olarak devam ettirebileceğiniz iş yükünden fazlasına hayır demeyi bilmeniz gerekmektedir.

Sonuç olarak burada hayır diyebilmeniz için öncelikle kendinizi bilmeniz ve altından kalkamayacağınız sorumluluklara hayır diyebilmelisiniz. Hayır demek işin işleyişini engellemek veya birilerine karşı isyan etmek değil . ‘hayır’ demek işin işleyişinin sürekli devam etmesi ve iş performansında meydana gelebilecek sorunların olmaması için gereklidir.