Güncel yaşantıda var olan maddi kaygılar, büyük şehirlerde yaşamanın getirmiş olduğu zorluklar ve maddi özgürlük aile bireylerinin her ikisinin de çalışmasını gerektiriyor.

eşten habersiz kredi çekmek boşanma nedeni
eşten habersiz kredi çekmek boşanma nedeni

Ailenin Ekonomik Yapısını Korumak İçin

Çalışan her iki bireyde çalıştıkları işten, çevresel faktörlerden, yeterince dinlenememekten ve aile bireylerinin birbirleri ile yeterince vakit geçirememesinden dolayı bireyler stres sahibi oluyor ve daha sonrasında yapılan en ufak yanlışlık hata bazen normal söylenen bir cümlenin de yanlış anlaşılmasından dolayı aile geçimsizlik ve sorunlar meydana geliyor.

Bu sorunlar önceleri çok küçük olaylarla başlayıp daha sonra gerek iş gerekse dış etkenlerle biraz daha katlanarak yükselmeye devam ediyor. Sonrasında maalesef ki ciddi geçimsizlikler ve boşanmalar meydana geliyor. Son yıllara baktığımız da yapılan araştırmalara göre eskiye nazaran ciddi ölçüde boşanmaların artışı bu düşünceyi destekliyor nitelikte.

Aile içinde birliğin, dayanışmanın ve huzurun var olabilmesi için bireyler arasındaki güven duygusu çok önemlidir. Güven duygusu çok zor kazanılan ama bir o kadarda çok kolay kaybedilen bir duygudur. Günümüzde sosyal medyanın yoğun kullanımı ve birçok arkadaşlık sitesinin varlığı bu durumu daha da tetikliyor.

Yapılacak olan en küçük bir hata aile bireyleri arasında güvensizliğe, huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. Güven duygusunun olmadığı bir aile ortamında huzurdan, samimiyetten ve paylaşımdan söz etmek çokta olası bir durum değil.

Evlilikte aile yapı taşlarına zarar verebilecek, zedeleyecek , sarsacak  her tutum, davranış ve hareket etmek boşanmaya yol açabilir. Evliliğin sonlanmasına, boşanmaya  neden olabilecek birçok unsur vardır bunlardan biriside son zamanlarda gündeme çıkan güven sarsıcı davranıştır.

Evlilikte bireyler arasındaki yani karı koca arasındaki her türlü güven duygusunu inciten, sarsan, zarar veren tutum, davranış ve hareketler boşanmaya sebebiyet verebilir.

Eşinize Haber Vermeden Bunları Yapmayın

Eşlerden birisinin başka birisiyle diğer eşten habersiz gizli kapaklı görüşme, başka birisine yüksek miktarda para verme, eşten habersiz lüks araba alma, çocuğu eşten habersiz yüksek aidatlı okula yazdırma, eşten habersiz yazlık alma, tapuyu başka birinin üzerine yapma, başka birinin üzerine mal alma, eşten mal varlığını saklamak boşanma sebebi sayılabiliyor.

Buradan çıkarılacak sonuç aile içinde eğer ki bir karar alınacaksa bu karar her iki bireyinde katıldığı ortak bir karar olması gerektiğidir. Yapılması gereken yatırım, kredi çekme gibi konularda ortak bir karar alınmalıdır. Bu şekilde aile içi dayanışma ve güven duygusu daha da gelişir. Daha sonradan doğacak olan anlaşmazlıklarında önüne geçilmiş olur